Maga a szó már az ókorban is jelen volt, bár ekkor még csak az emberek, illetve a kisebb intézmények gondozását illetve ellátását jelentette. Később ez úgy módosult, illetve fejlődött, bővült a logisztika fogalmának meghatározása, mint, a katonaság és a hadsereg ellátása, illetve annak megfelelő mennyiségű élelmiszerrel való ellátása, valamint a teljes és tökéletes felszereltségének biztosítása. Ez a „szolgáltatás” a világháborúkig lényegében nem sokat módosult, majd a tömegkultúra illetve a fogyasztói társadalom megjelenésével, valamint a háborús állapotok, és készenlétek elmaradásával, ez a fogalom átkerült a gazdaság, az ipar, illetve a szolgáltatások jellemzőjeként.


A logisztika Magyarországon a rendszerváltás után kezdett csak igazán érvényesülni, ugyan némi elmaradottság még ezen a téren is tapasztalható, ám a hazai logisztikai cégek, illetve a saját logisztikai managementtel rendelkező vállalatok is egyre nagyobb hangsúlyt szentelnek ezeknek a folyamatoknak. Az üzleti életben - de a katonaságban is hasonlóan - a logisztika feladata, hogy bizonyos források, alapanyagok - melyek lehetnek energiahordozók, eszközök, tárgyak, élőlények, személyek, de akár információk is - megtervezze annak áramlását, szállítását, s mindezek irányítását, illetve ellenőrzését. A logisztikának ehhez kell a szükséges erőforrásait megteremtenie, hogy ezeket a folyamatokat minél gyorsabban, eredményesebben, és hatékonyabban véghezvigye.

Egy vállalkozásban igen nagyarányú a logisztikai feladatok ellátására, illetve biztosítására irányuló költségek, ezért az egyik fő feladata - pontosabban inkább célja – a kiadások csökkentése, méghozzá úgy, hogy minél kisebb költség jusson egy árú egységre. Ennek oka, hogy igen drágák lettek a nyersanyagok, illetve a hitelfelvétel kamatai, és maga a hitel kockázata igen ingataggá tud tenni egy vállalkozást.

Az egész folyamatban a legelengedhetetlenebb az, hogy a magas színvonalú polc és polcrendszer megfizethető áron legyenek kialakítva, de ugyanakkor ne veszítsék el a polcrendszerek a mobilitásukat. Ma már létezik minden termék tárolására alkalmas raktári megoldás, melyben nagy szerepet játszik a terhelhetőség, a mobilitás illetve a gördíthetőség. Az ilyen magas elvárásoknak is eleget tévő polcrendszerek minden területen megoldást tudnak nyújtani, legyen szó akár raktározó társaságról, szállítmányozóról vagy akár egy belvárosi kis üzletről.